top of page

לכבוד- "שלופתא"

איתי יקר,

נפגשנו בפעם השנייה ביום ההיערכות לצוות בית הספר התיכון למדעים בלוד.

בפעם הראשונה הייתי עדה לפעילות אימפרוביזציה שחוו תלמידי בית הספר. התלמידים שיתפו פעולה, נהנו ולמדו משהו על עצמם ועל חבריהם.

גם בקרב צוות המורים הקסם לא פג - הבוקר נפתח עם חיוך ורבות דובר עליכם בחדר המורים.

אני מודה לכם מקרב לב על פעילות מעצימה, חווייתית, מחויכת ומעשירה.

בברכה,

לב קרן,

יועצת.

16/9/16

bottom of page