top of page
  1. ברצוני להודות לכם על פעילות יוצאת דופן באופיה בהשתלמות הנהלת הבנק שנערכה ב"מקום בלב", ברעננה.

  2. הפעילות הותאמה לחברים המשתתפים בה, בהתייחס לנושאים שהועלו ולדגשים שקבענו בתדרוך לפני ההופעה.

  3. במהלך הפעילות הפעלתם את כלל חברי הצוות, גם חברי צוות שהתקשו לשתף פעולה תחילה והצלחתם לייצר שיתוף פעולה לטובת השגת המטרה.

  4. המסר המרכזי בפעילות "תמיד כן" הועבר בצורה מיטבית וסיפק לנו כלים להמשך יום ההשתלמות.

  5. כמובן אשמח להודות על המאמץ המיוחד שעשיתם בגמישות בשעות ההגעה לאור השינוי שנוצר בלוחות זמנים קצרים.

  6. אנחנו בוודאי נמליץ עליכם ונשמח לראות אתכם בפעילויות נוספות שנערוך בבנק בדרגים שונים ונשמח לשתף פעולה שוב ברמת הנהלת הבנק.

  7. בברכה,

מעיין מלכה 

עוזרת אישית מנכ"ל הבנק

ומנהלת יחסי ציבור

בנק ירושלים

29.3.20

bottom of page