top of page

סדנא חוויתית יוצאת דופן!
בדרך אינטיליגנטית המשלבת הומור וצחוק מצליחים חברי שלופתא פעם אחר פעם למצוא את הדרך לליבו של הקהל ולהפעילו ביצירתיות.

חברי הקבוצה ליוו אותנו מספר פעמים בסדנאות ובסימולציות מומחזות.

כל שיתופי הפעולה היו מוצלחים במיוחד! בדרכם המיוחדת הצליחו חברי שלופתא "לצרף לשורותיהם" מגוון של קבוצות – בכירים, משתתפים שהיו זרים זה לזה עד המפגש ועוד.

מומלץ! מומלץ! מומלץ!

 

עדי בכר,

סגנית מנהלת מפעם השרון

adi@ptm.co.il

054-4749382

bottom of page