top of page

לכבוד כל המעוניין

הנדון: מכתב המלצה – שלופתא

רשת אורט הינה רשת חינוכית, שדגל הערכים בראש מעייניה. בהתאם לכך היא מובילה תכניות לטיפוח מנהיגות של מורים ותלמידים וקידום עשייה משמעותית למען הקהילה. מחלקת "אורטוב", שאמונה על תחומים אלו, מפתחת ומטמיעה תכניות מנהיגות ומעורבות חברתית למגוון בני הנוער.

במסגרת הפעילות של "אורטוב" אנו מוציאים מדי שנה משלחת ייחודית לפולין, המורכבת מתלמידים בבתי הספר של משרד הכלכלה ברשת אורט. התלמידים, המוגדרים כנוער בסיכון, עוברים תהליך הכשרה ארוך ומשמעותי יחד עם מסע לפולין המותאם באופיו ובתכניו.

במסגרת ההכשרה הזמנו את צוות "שלופתא" ל-4 סדנאות, שמטרתן דיון בנושא ההתמודדות החברתית והערכית של התלמידים במשלחת. נושאי הפעילות כללו התמודדות עם לחץ חברתי, נסיעה לחו"ל וההבדל בין טיול למסע, גיבוש קבוצתי וסיוע הדדי במהלך המשלחת ועוד.

חוות הדעת על הפעילות, הן של התלמידים והן של הצוות החינוכי )חלקם מנהלי בתי הספר( היו יוצאות דופן. המשתתפים ציינו לטובה את הרמה הגבוהה של ההנחייה, את יכולת הקשב של המנחים, התאמת התכנים לקהל היעד ובעיקר את הדרך בה יצרו מרחב מהנה של למידה ושיתוף פעולה בין התלמידים.

חשוב לי לציין את המקצועיות שהפגינו בבניית המערך הייחודי לקבוצה – בירור הצרכים לעומק, תיאום ציפיות ועוד, וכן את המקצועיות והייחודיות בהעברת התכנים. למרות הקהל המורכב, הועברו סדנאות בנות 90 דק' בהצלחה יתרה ובבקשות חוזרות של התלמידים לפעילויות נוספות. כמו כן, לא מובנת מאליה המחויבות האישית של המנחים לפעילות, דבר שבא לידי ביטוי באנרגיות החיוביות במהלך כל הסדנאות ובתחושת השותפות במטרה.

בעקבות הפעילויות הנ"ל, ממליץ בחום על שיתוף פעולה חינוכי עם שלופתא. אשמח לתת פרטים נוספים באופן אישי

בברכה,

עדי פורגאנג

אורטוב – מנהיגות. ערכים. קהילה

אורט ישראל

bottom of page